ฐานข้อมูลสมุนไพรในตำรับยาหมอพื้นบ้านล้านนา

Maejo Lanna Medicine : MLM

 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
» หน้าแรก
» ประวัติตำรับยาล้านนา
» ค้นหาสมุนไพรในตำรับยา
» ความเชี่ยวชาญของบุคลากร
» หมอเมืองล้านนา
» สมุนไพรในตำรับยาหมอเมืองล้านนา
» ตำรับยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ
» ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพร
» ประสบการณ์ผู้ใช้สมุนไพร
» งานวิจัยสมุนไพรในตำรับยา
» VDO สมุนไพรตำรับยา
» facebook คณะผลิตกรรมการเกษตร
» คณะทำงาน
» ผู้ดูแลระบบ
 
 

                               :: รายละเอียดสมุนไพร ::
กลับสู่เมนูค้นหา 
ชื่อสมุนไพร
ฟ้าทะลายโจร
ชื่อล้านนา ฟ้าทะลาย น้ำลายพังพอน(กรุงเทพ) หญ้ากันงู (สงขลา) ฟ้าสาง (พนัสนิคม) เขยตายายคลุม (โพธาราม) สามสิบดี (ร้อยเอ็ด) เมฆทะลาย (ยะลา) ฟ้าสะท้าน (พัทลุง) คีปังฮี ซีปังกี (จีน) หญ้ากันงู ยากันงู
ชื่อสามัญ Creat, Green chireta Kalmegh, King og bitters, Kirayat
ชื่อวิทยาศาสตร์ Andrographis paniculata (Burm.f.) Wall. ex Ness.
ชื่อวงศ์ ACANTHACEAE
สรรพคุณทั่วไป แก้ไข้หวัด แก้เจ็บคอ แก้ร้อนใน กระหายน้ำ ช่วยเจริญอาหาร แก้ท้องเสีย
ส่วนที่ใช้เป็นยา ใบและลำต้น (เหนือพื้นดิน)
สรรพคุณตามส่วนที่ใช้ทำยา มีสารที่มีรสขม andrographolide, deoxyandrographolide, neoandrographolide และ paniculide เถ้าของพืชมีโปแตสเซียมสูง
แหล่งอ้างอิง ฟรินน์ดอทคอม.2558.[ออนไลน์]เข้าถึงได้จาก http://frynn.com/ฟ้าทะลายโจร/ 18 สิงหาคม 2558
  สรรพคุณสมุนไพร. (ฟ้าทะลายโจร).2558.[ออนไลน์].แหล่งที่มาhttp://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs_09_15.htm 18 สิงหาคม 2558
  นายวุฒิ วุฒิธรรมเวช.2540.สารานุกรมสมุนไพรรวมหลักเภสัชกรรมไทย . โอเอส.พริ้นติ้ง เฮาส์ : นายประสิทธิ์ สันติวัฒนา.
  ภัสรา ชวนประดิษฐ์และคนอื่นๆ .2545 การผลิตสมุนไพรและเครื่องเทศ.พิมพ์ครั้งที่ 1 .โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจำกัด
  พญ.อารีย์ โอบอ้อมรัก.ยาสามัญประจำชาติกองทัพสมุนไพรแห่งสยาม .ชลบุรี :ยอดมาลา
 
 
 
 
 
  
:: ภาพแสดง ลำต้น ใบ ดอก ผล สมุนไพร ฟ้าทะลายโจร ::


http://frynn.com/ฟ้าทะลายโจร/

http://frynn.com/ฟ้าทะลายโจร/

http://frynn.com/ฟ้าทะลายโจร/

http://frynn.com/ฟ้าทะลายโจร/


กลับสู่เมนูค้นหา 
       
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ (053) 873611 โทรสาร (053) 498157