ฐานข้อมูลสมุนไพรในตำรับยาหมอพื้นบ้านล้านนา

Maejo Lanna Medicine : MLM

 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
» หน้าแรก
» ประวัติตำรับยาล้านนา
» ค้นหาสมุนไพรในตำรับยา
» ความเชี่ยวชาญของบุคลากร
» หมอเมืองล้านนา
» สมุนไพรในตำรับยาหมอเมืองล้านนา
» ตำรับยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ
» ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพร
» ประสบการณ์ผู้ใช้สมุนไพร
» งานวิจัยสมุนไพรในตำรับยา
» VDO สมุนไพรตำรับยา
» กระดานสนทนา
» คณะทำงาน
» ผู้ดูแลระบบ
 
 


ประสบการณ์ผู้ใช้สมุนไพร
ประสบการณ์ผู้ใช้สมุนไพรที่มาวันที่
http://www.jamrat.net/jamrathealth.aspx
10 ม.ค. 59
http://www.jamrat.net/jamrathealth.aspx
10 ม.ค. 59
http://www.jamrat.net/jamrathealth.aspx
10 ม.ค. 59
http://www.jamrat.net/jamrathealth.aspx
10 ม.ค. 59
http://www.jamrat.net/jamrathealth.aspx
10 ม.ค. 59
123456

       
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ (053) 873611 โทรสาร (053) 498157