ฐานข้อมูลสมุนไพรในตำรับยาหมอพื้นบ้านล้านนา

Maejo Lanna Medicine : MLM

 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
» หน้าแรก
» ประวัติตำรับยาล้านนา
» ค้นหาสมุนไพรในตำรับยา
» ความเชี่ยวชาญของบุคลากร
» หมอเมืองล้านนา
» สมุนไพรในตำรับยาหมอเมืองล้านนา
» ตำรับยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ
» ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพร
» ประสบการณ์ผู้ใช้สมุนไพร
» งานวิจัยสมุนไพรในตำรับยา
» VDO สมุนไพรตำรับยา
» facebook คณะผลิตกรรมการเกษตร
» คณะทำงาน
» ผู้ดูแลระบบ
 
 

ตำรับยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ
12345678910...>>
ชื่อยาสรรพคุณรูปแบบยาข้อห้ามใช้
แก้ลม บำรุงหัวใจ
ยาผง ยาเม็ด ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
-
แก้ลมวิงเวียน แก้ลมบาดทะจิต ใช้น้ำดอกมะลิเป็นน้ำกระสาย
ยาผง ยาเม็ด ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
-
แก้ลมคลื่นเหียน อาเจียน : ใช้น้ำลูกผักชีเทียนดำต้ม / แก้ลมปลายไข้ : ใช้ก้านสะเดา ลูกกระดอม และบอระเพ็ดต้มเอาน้ำ ถ้าหาน้ำกระสายยาไม่ได้ ใช้น้ำสุกแทน
ยาผง ยาเม็ด ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์และผู้ที่มีไข้
    
12345678910...>>
       
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ (053) 873611 โทรสาร (053) 498157