ฐานข้อมูลสมุนไพรในตำรับยาหมอพื้นบ้านล้านนา

Maejo Lanna Medicine : MLM

 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
» หน้าแรก
» ประวัติตำรับยาล้านนา
» ค้นหาสมุนไพรในตำรับยา
» ความเชี่ยวชาญของบุคลากร
» หมอเมืองล้านนา
» สมุนไพรในตำรับยาหมอเมืองล้านนา
» ตำรับยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ
» ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพร
» ประสบการณ์ผู้ใช้สมุนไพร
» งานวิจัยสมุนไพรในตำรับยา
» VDO สมุนไพรตำรับยา
» กระดานสนทนา
» คณะทำงาน
» ผู้ดูแลระบบ
 
 

หมอเมืองล้านนา
12345678
ชื่อ-สกุลความชำนาญของหมอเมืองโทรศัพท์อีเมล์ประสบการณ์หรือรางวัลที่ได้รับ
หมอด้าน พิธีกรรม ย่ำขาง
084-8056502
เป็นหมอเมือง มา 12 ปี สานขวัญภูมิปัญญาถึงที่ ฟื้นชีวีวิถีแพทย์แผนไทย (หมอเมือง และหมอชนเผ่า)
หมอด้านสมุนไพร จับเส้น ย่ำขาง
084-8089699
เป็นหมอเมือง มา 26 ปี เริ่มตั้งแต่อายุ 16 ปี / รางวัลที่ได้รับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จังหวัดเชียงใหม่ / ที่ปรึกษาต้นสมุนไพร ของอภัยภูเบญ ด้านหมอไทยใหญ่ สานขวัญภูมิปัญญาถึงที่ ฟื้นชีวีวิถีแพทย์แผนไทย (หมอเมือง และหมอชนเผ่า)
หมอด้าน ย่ำขาง
080-1286751
เป็นหมอเมืองมา 4 ปี
     
12345678
       
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ (053) 873611 โทรสาร (053) 498157