ฐานข้อมูลสมุนไพรในตำรับยาหมอพื้นบ้านล้านนา

Maejo Lanna Medicine : MLM

 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
» หน้าแรก
» ประวัติตำรับยาล้านนา
» ค้นหาสมุนไพรในตำรับยา
» ความเชี่ยวชาญของบุคลากร
» หมอเมืองล้านนา
» สมุนไพรในตำรับยาหมอเมืองล้านนา
» ตำรับยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ
» ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพร
» ประสบการณ์ผู้ใช้สมุนไพร
» งานวิจัยสมุนไพรในตำรับยา
» VDO สมุนไพรตำรับยา
» facebook คณะผลิตกรรมการเกษตร
» คณะทำงาน
» ผู้ดูแลระบบ
 
 

สมุนไพรในตำรับยาหมอเมืองล้านนา
12345678910...>>
ตำรับยาหมอเมืองล้านนาสมุนไพรในตำรับยา

(ชนิดผง) : เปลือกขางหัวหมู เปลือก "ตันขอ" (พุทราพื้นเมือง) เปลือกกุ๋ก เปลือกกอก หัว "ปูเลย" (ไพล) รากหญ้าคา หัวหญ้า "หนิ้วหนู" (แห้วหมู) เถาหญ้าตดหมา" (ตูดหมูตูดหมา) ข้าวจ้าวสาร หัว"รางคาว" (ว่านน้ำ) หัว "ขมิ้นแกง" (ขมิ้นชัน)

(ยาฝน) : เนื้อไม้ขางชั่งและเนื้อไม้มูลไฟ , ใบ "ขาง" (เหล็กผสมพลวง) 

ยาฝนตำรับที่ 1  :  ใช้ผลมะกอกเผือก ขางขาว ขางแดง เถารางเย็น หัวรางคาว และหญ้าป่าเห้วหมอง ,  ยาฝนตำรับที่ 2  : ใช้ ต้นสมอภิเพก  สมอไทย แหนเครือ มะขามป้อม เปลือกต้นแคบ้าน (ดอกขาว) และต้นข้าวสารตอก  , ยากินแก้ขางตำรับที่ 1 : ใช้ขางหัวหมู ฮ้วนหมู โมกมัน มะขามป้อม เปลือกมะตึ่ง (แสลงใจ) และข้าวสารจ้าว  , ยากินแก้ขางตำรับที่ 2  : ใช้ใบกล้วยตีบ บวกหาด หญ้าพรมมิ(เบี้ยน้อย) ชาดก้อนและการบูร

  
12345678910...>>
       
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ (053) 873611 โทรสาร (053) 498157