ฐานข้อมูลสมุนไพรในตำรับยาหมอพื้นบ้านล้านนา

Maejo Lanna Medicine : MLM

 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
» หน้าแรก
» ประวัติตำรับยาล้านนา
» ค้นหาสมุนไพรในตำรับยา
» ความเชี่ยวชาญของบุคลากร
» หมอเมืองล้านนา
» สมุนไพรในตำรับยาหมอเมืองล้านนา
» ตำรับยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ
» ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพร
» ประสบการณ์ผู้ใช้สมุนไพร
» งานวิจัยสมุนไพรในตำรับยา
» VDO สมุนไพรตำรับยา
» กระดานสนทนา
» คณะทำงาน
» ผู้ดูแลระบบ
 
 

                               :: รายละเอียดสมุนไพร ::
กลับสู่เมนูค้นหา 
ชื่อสมุนไพร
มะเกลือ
ชื่อล้านนา ผีเผา (เงี้ยว-ภาคเหนือ), มะเกีย มะเกือ (พายัพ-ภาคเหนือ),มะเกลื้อ (ทั่วไป), มักเกลือ หมักเกลือ (ตราด), เกลือ (ภาคใต้)
ชื่อสามัญ Ebony Tree
ชื่อวิทยาศาสตร์ Diospyros mollis Griff.
ชื่อวงศ์ EBENACEAE
สรรพคุณทั่วไป ใช้สำหรับรักษาอาการของโรคพยาธิลำไส้ การที่ผลมะเกลือสด สามารถถ่ายพยาธิปากขอได้ดีที่สุด รองลงมาคือพยาธิเส้นด้าย พยาธิไส้เดือน พยาธิแส้ม้า พยาธิตัวตืด เพราะในผลมะเกลือมีสาร Diospyrol diglucoside
ส่วนที่ใช้เป็นยา ผลโตเต็มที่ ไม่ช้ำ ไม่ดำ ไม่สุก รสเบื่อเมา เอียน
สรรพคุณตามส่วนที่ใช้ทำยา เป็นสาร Diospyrol-diglucoside เป็นสารที่มีนิวเคลียส เช่น napthalene และเป็นสารที่ถูก oxidise ได้ง่าย โดยแสงแดดหรือความร้อน หรือแม้แต่ทิ้งไว้ในอากาศ จะเปลี่ยนเป็นสารสีเทาและเป็นสีดำในที่สุด จะหมดฤทธิ์ในการถ่ายพยาธิและมีพิษ
แหล่งอ้างอิง บวร เอี่ยมสมบูรณ์. ดงไม้. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม, 2518:255.
  Mokkhasmit M, Pengsritong K. Anthelmintic efficient in man and dog. Ibid 1967;3:153
  Konsomboon S. Blindness from Maklua. Bull Dep Med Serv, Thailand 1979;4(2):59-65.
  http://www.likemax.com/archive/herb/?cmn=%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD
  http://th.wikipedia.org/wiki/มะเกลือ
  http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs_04_2.htm
  http://www.angelfire.com/ri2/rangsan/lists/doospyros.html
  http://www.tonkla.tht.in/92.html
 
 
  
:: ภาพแสดง ลำต้น ใบ ดอก ผล สมุนไพร มะเกลือ ::


สวนสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มช. ,18 ธ.ค. 54

สวนสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มช. ,18 ธ.ค. 54

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/360740 , online 5 ม.ค. 55

http://bangkok-guide.z-xxl.com/snack-knowledge/7514 , online 21 ธ.ค. 54


กลับสู่เมนูค้นหา 
       
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ (053) 873611 โทรสาร (053) 498157