ฐานข้อมูลสมุนไพรในตำรับยาหมอพื้นบ้านล้านนา

Maejo Lanna Medicine : MLM

 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
» หน้าแรก
» ประวัติตำรับยาล้านนา
» ค้นหาสมุนไพรในตำรับยา
» ความเชี่ยวชาญของบุคลากร
» หมอเมืองล้านนา
» สมุนไพรในตำรับยาหมอเมืองล้านนา
» ตำรับยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ
» ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพร
» ประสบการณ์ผู้ใช้สมุนไพร
» งานวิจัยสมุนไพรในตำรับยา
» VDO สมุนไพรตำรับยา
» facebook คณะผลิตกรรมการเกษตร
» คณะทำงาน
» ผู้ดูแลระบบ
 
 

                               :: รายละเอียดสมุนไพร ::
กลับสู่เมนูค้นหา 
ชื่อสมุนไพร
กระชาย
ชื่อล้านนา หัวสะแอน กระแอน ระแอน (เหนือ) จี๊ปู ซีพู (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน) เป๊าะ ซอเร้าะ เป๊าะสี (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ขิงแดง ขิงทราย (อีสาน) ว่าน พระอาทิตย์ (กรุงเทพ)
ชื่อสามัญ Wild Ginger
ชื่อวิทยาศาสตร์ Boesenbergia pandurata Holtt.
ชื่อวงศ์ ZINGIBERACEAE
สรรพคุณทั่วไป แก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ และแน่นจุกเสียด
ส่วนที่ใช้เป็นยา เหง้า ราก
สรรพคุณตามส่วนที่ใช้ทำยา สารเคมีที่พบในกระชายมี boesenbergin A, boesenbergin B, panduratin A, Panduratin B1, pandarutin B2, cardamonin, pinocembrin,pinostrobin และ Alpinetin เป็นต้น
แหล่งอ้างอิง ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย (เต็ม สมิตินันทน์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544) พิมพ์ครั้งที่ 2 : กรุงเทพฯ : บริษัทประชาชน จำกัด , 2544.
  วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล และอำไพ ปั้นทอง. “การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของ 5,7-DMF “ วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2528.
  http://www.tungsong.com/samunpai/drug/2_Krachay/krachay.html
  http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs_07_1.htm
  http://www.the-than.com/samonpai/P/2.html
 
 
 
 
 
  
:: ภาพแสดง ลำต้น ใบ ดอก ผล สมุนไพร กระชาย ::http://www.thaihealth.in.th/wp-content/uploads/2011/09/กระชาย.jpg , online 8 ม.ค. 55

http://www.biogang.net/biodiversity_view.php?menu=biodiversity&uid=3835&id=8083 , online 8 ม.ค. 55กลับสู่เมนูค้นหา 
       
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ (053) 873611 โทรสาร (053) 498157